Figure 1611 Network Configuration Window

Eli* é*n PfirrT"»« I<WS tf*

'ffr?:« - J jJ 3 âSe*^ r-t J

|tï 0 P l'IHÎj

- | ^Qa ir+L H

Mil pr ilMfMhran»

Neuvorl- Com jural ion

AAACïrntT T.:

,UA<Inl

CI...I IT Addrtr»

A^hrnlLr^r ([q

P«t3 1

LÛ.lSliftîSfl

^AlvK'S (liKO lûiPDCl

1%

UA brvtrt ?

^AA^nnrt*

\\ASfrvfrlP

JVVL VPI J>>.

Jtui

II' 10 11 MÎ

Cui.-SiciiitjlKLi Vmiiwj 2WWKT

AddEmy

h L'i-, hriOlirjiMH iùtlL.

y

L'hùJùn*» Tirtuiï AAAÎiihVHI

Slll|l A. < LUI

ir.rniH iy.lir

Nw#*fc: IW * Cr+mjf A liéafc^jk JNpMwjt J&f'rii^J-îj. Ci U]J

RtriiuniJii i^ffll; liesiiifiiwo

I ! Him.-.-.i ■'■MivTik \h"nrt ¡iinnp i AAA * " Li i rli

' FiiiwLi

AiMhtf É AAA Strrw latiHL*MA$coH

Pf»y> DtiinbuoflH TiH*

AAiàhj a ftwy l>i«fcrihwftinii T.afcl» Entry

Eiwrt ih.*AV.S>jiVib«Juii rjMrijiiiy i LMomj m ftrmy Dlainhadui TiMr Emu

eo*$pr»Mi DFyeu KeQU^fCetwedkDewe Grouu (HDGj), rflir yc-3 ckck Hefcwork C^ngunbm m iki narofiatï-fl "fJv the Hriwiwfc Drwr Ore^i tab* aft I FVïi«y Th« w* -joon 7 jlit fffarnuten .¡rfi>r m Ff jw i Mt AOI aii^ ÏÎI' JJ, liit AAA QfMl JiI'Tt JWrJ rht AAA Srrurï l»le appcw m pi«« of the Hrtwxffc Dftwe CrooEFEaife_ ___ ____

0 0

Post a comment