Figure 142 CAM Table Overflow Attack

MAC A

[View full size image]

Port MAC

Rin 2

PgriS

MACS

MACS

^VlnT I

I SentfnjQui Muícíe ! PjlíibIs t# Yarau:, ; Soul« MAC Aüíll-ftüés

MAC C

MACA

MACA

MACS

MACC

MACS

MACC

0 0

Post a comment